Ośrodek Pomiarów i Automatyki

istniejemy od 1991 roku!
O Nas

O Nas

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Sp. z o.o. jest kontynuatorem tradycji Ośrodka Pomiarów i Automatyki działającego w branży górniczej na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego od lat sześćdziesiątych XX wieku.

W obecnej formie organizacyjnej ośrodek działa od października 1991r. wykonując usługi głównie dla wałbrzyskich kopalni węgla kamiennego i zakładów związanych z górnictwem.

Po likwidacji kopalni firma rozpoczęła zdobywanie nowych rynków zbytu na swoje usługi, wykonując prace montażowe oraz badania specjalistyczne i analizy techniczne dla przedsiębiorstw i instytucji
na terenie całej Polski.

Czytaj więcej

Zakres usług

Podstawą naszej działalności jest wykonawstwo różnego rodzaju instalacji elektrycznych dla energetyki, przemysłu i budownictwa,
a w szczególności:

 • projektowanie i obliczenia instalacji elektrycznych każdego rodzaju,
 • montaż instalacji elektrycznych sterowania, siły i oświetlenia,
 • montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • montaż układów automatyki przemysłowej,
 • montaż i naprawa instalacji odgromowych,
 • montaż instalacji teletechnicznych,
 • montaż instalacji sygnalizacji p.poż. i alarmowych,
 • zakładanie wielko- i słaboprądowych instalacji (urządzeń)
  każdego rodzaju,
 • projektowanie i montaż szaf sterowniczych,
 • race rozruchowe i uruchomieniowe.

Pomiary i badania to:

 • badanie środków ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania – zerowanie, rezystancja uziemień, stan izolacji...),
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • okresowe i pomontażowe prace pomiarowe przy urządzeniach nN i SN,
 • okresowe kontrole urządzeń budowy w strefach zagrożonych wybuchem,
 • okresowe badania sprzętu dielektrycznego,
 • badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Oprócz wyżej wymienionych prac opracowujemy instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej.