Serdecznie witamy na stronie naszej firmy

Dodaj do ulubionych

Ośrodek Pomiarów i Automatyki
Sp.z o.o.

ul. Beethovena 19
58-300 Wałbrzych

tel. / fax (74) 843 45 42
                (74) 846 48 00
                  (74) 842 23 29
                    (74) 666 36 00
                      (74) 666 36 01

e-mail: opa@opa.com.pl

NIP: 886-00-00-831
Regon: 890010390
PKD 4321Z

Dane rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowy
Nr 0000044795
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS

ul.Poznańska 16
53-630 WrocławCopyright © 2009 - 2015
OPA Sp. Z o.o.

Projekt i wykonanie:
kompromix.pl - strony www

PRACE MONTAŻOWE

Wykonujemy montaże i prace rozruchowe instalacji i urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, w tym automatyki, kontroli i pomiarów dla przemysłu i budownictwa.

Wykonujemy między innymi:

              - dla obiektów energetyki i układów zasilania w zakładach przemysłowych:
1. Montaż pól wysokiego napięcia wraz z układami sterowania, zabezpieczeń i kontroli,
2. Modernizacja pól średniego i wysokiego napięcia, w tym zmiany układów zabezpieczeń,
3. Montaż urządzeń elektroenergetycznych,
4. Rozruch i pomontażowe badania odbiorcze urządzeń elektrycznych oraz grup urządzeń,

              - dla zakładów przemysłowych (budownictwo przemysłowe):
1. Montaż instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
2. Montaż instalacji i urządzeń linii technologicznych,
3. Montaż urządzeń i obwodów automatyki, pomiarów i kontroli procesów przemysłowych,
4. Montaż systemów przesyłu danych BUS (Profi-BUS, ASI-BUS itp.)
5. Rozruch i pomontażowe badania odbiorcze wyżej wymienionych instalacji, obwodów i urządzeń.

              - w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych:
1. Montaż instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
2. Montaż instalacji przeciwpożarowych i alarmowych,
3. Pomontażowe badania odbiorcze.

              - w budownictwie mieszkalnym:
1. Montaż instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
2. Pomontażowe badania odbiorcze.

              - w innych obiektach przemysłowych jak: kotłownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, itp.:
1. Montaż, rozruch i badania urządzeń elektrycznych i sieci w zależności od zakresu prac.

              - inne prace:
1. Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia z obwodami oświetleniowymi, siłowymi, automatyki, sterowania i kontroli,
2. Montaż instalacji przeciwpożarowych,
3. Inne zlecone prace montażowe z zakresu elektroenergetyki.


DYSPONUJEMY REFERENCJAMI I OPINIAMI OTRZYMANYMI OD NIEKTÓRYCH ZLECENIODAWCÓW.