Serdecznie witamy na stronie naszej firmy

Dodaj do ulubionych

Ośrodek Pomiarów i Automatyki
Sp.z o.o.

ul. Beethovena 19
58-300 Wałbrzych

tel. / fax (74) 843 45 42
                (74) 846 48 00
                  (74) 842 23 29
                    (74) 666 36 00
                      (74) 666 36 01

e-mail: opa@opa.com.pl

NIP: 886-00-00-831
Regon: 890010390
PKD 4321Z

Dane rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowy
Nr 0000044795
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS

ul.Poznańska 16
53-630 WrocławCopyright © 2009 - 2015
OPA Sp. Z o.o.

Projekt i wykonanie:
kompromix.pl - strony www

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą naszej działalności jest wykonawstwo różnego rodzaju instalacji elektrycznych dla energetyki, przemysłu i budownictwa, a w szczególności:
- projektowanie i obliczenia instalacji elektrycznych każdego rodzaju,
- montaż instalacji elektrycznych sterowania, siły i oświetlenia,
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
- montaż układów automatyki przemysłowej,
- montaż i naprawa instalacji odgromowych,
- montaż instalacji teletechnicznych,
- montaż instalacji sygnalizacji p.poż. i alarmowych,
- zakładanie wielko- i słaboprądowych instalacji (urządzeń) każdego rodzaju,
- projektowanie i montaż szaf sterowniczych,
- prace rozruchowe i uruchomieniowe,

Pomiary i badania to:
- badanie środków ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania – zerowanie, rezystancja uziemień, stan izolacji...),
- pomiary instalacji odgromowych,
- okresowe i pomontażowe prace pomiarowe przy urządzeniach NN i SN,
- okresowe kontrole urządzeń budowy w strefach zagrożonych wybuchem,
- okresowe badania sprzętu dielektrycznego,
- badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Oprócz wyżej wymienionych prac opracowujemy instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej.